Afspraak maken

U kunt op 2 manieren een afspraak bij ons maken.

Online

Via onze beveiligde patiëntenomgeving kunt u online een afspraak maken in de agenda van uw huisarts. Klik hier om een afspraak te maken.

Telefonisch

U kunt tussen 08.00 en 10.00 uur en tussen 10.30 en 11.00 uur een afspraak maken voor het spreekuur.

Voor alle artsen geldt: telefonisch overleg op afspraak. Voor een consult wordt in de regel 10 minuten gepland. Komt u voor vragen die meer tijd nodig hebben, reserveer dan meer tijd. Dat is vrijwel nooit een probleem en voorkomt dat het spreekuur uitloopt of dat uw vragen onvoldoende aandacht krijgen.

Indien u niet op u afspraak verschijnt.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/poh/assistente onnodig veel tijd verloren, tijd waarin een andere patiënt gezien had kunnen worden. Om die reden zijn wij genoodzaakt om, bij herhaald niet verschijnen, het consult bij u in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw consult. U hoeft uw klacht niet uitgebreid aan haar toe te lichten. Een korte samenvatting van uw reden van komst helpt de assistente bij het plannen van het spreekuur. De huisarts kan zich eventueel op de klacht voorbereiden. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Soms loopt een consult moeilijk en is het belangrijk om u voor te bereiden zodat u beslagen ten ijs komt . Er zijn twee folders die u erbij kunnen helpen van het NPCP.

Download folder wgbo
Download folder watvraagikaanmijnarts

Visite & huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, de noodzaak van een visite. De mogelijkheden voor lichamelijk onderzoek en behandeling zijn op de praktijk beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Het aanvragen van visites dient tussen 08.00 en 10.00 uur of tussen 10.30-11.00 uur te geschieden.