Spreekuren

Huisartsen

Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. U kunt hiervoor tussen 08.00 – 10.00 uur en 10.30 –  11.00 uur een afspraak maken. Bij verhindering graag binnen 24- uur afbellen. Bij in gebreken blijven ontvangt u een rekening. (1 consult is 10 euro, deze wordt niet vergoed door u verzekeraar)

Assistentes

Onze assistentes houden spreekuur op maandag t/m vrijdag ochtend. Dit spreekuur is uitsluitend volgens afspraak. U kunt bij de assistentes terecht voor een aantal medische verrichtingen:

  • meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle (bloedarmoede)
  • uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • injecties en vaccinaties geven
  • tapen en bandageren

Praktijkondersteuner Somatiek

Onze Praktijkondersteuners zijn Maaike de Wit en Cecilia van Heijningen. Maaike werkt maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdagochtend. Ze houdt zelfstandig spreekuur voor patiënten met diabetes, astma/COPD en hoge bloeddruk. Voor haar spreekuren kunt u een afspraak maken bij de assistente. Cecilia is werkzaam op de vrijdagochtend en doet het bloeddruk spreekuur en de diabetes.

Maaike de wit gaat 19-10-2020 met zwangerschapsverlof.  Sammy Kesteloo zal de maandag voor maaike invallen. Irene van den Broek gaat dinsdag en donderdag voor haar invallen. Op woensdag is er dan geen praktijkondersteuner aanwezig.

Praktijkondersteuner GGZ

Onze geestelijk gezondheidsmedewerkers zijn Francien Weel,  Anita Vaas en Mireille Hoogerwerf en Mieke Tesligte.
Francien Weel is op dinsdag en woensdag werkzaam binnen onze huisartsenpraktijk.
Anita Vaas is bij ons op Donderdag en vrijdag werkzaam.
Mireille Hoogerwerf is op maandag werkzaam als POH GGZ Jeugd (tot 18 jaar).
Mieke Tesligte is op de dinsdag om de week werkzaam als POH GGZ Jeugd(tot 18 jaar)

Telefonisch spreekuur

U kunt de assistente tussen 8.00 en 10.00 uur en tussen 10.30 en 11.00 uur bellen om een telefonisch spreekuur afspraak aan te vragen. De huisarts belt u dan terug.