Spreekuren

Huisartsen

Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. U kunt hiervoor tussen 08.00 – 10.00 uur en 10.30 –  11.00 uur een afspraak maken. Bij verhindering graag binnen 24- uur afbellen. Bij in gebreken blijven ontvangt u een rekening. (1 consult is 10 euro, deze wordt niet vergoed door u verzekeraar)

Assistentes

Onze assistentes houden spreekuur op maandag t/m vrijdag ochtend. Dit spreekuur is uitsluitend volgens afspraak. U kunt bij de assistentes terecht voor een aantal medische verrichtingen:

  • meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle (bloedarmoede)
  • uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • injecties en vaccinaties geven
  • tapen en bandageren

Praktijkondersteuner Somatiek

Onze Praktijkondersteuners zijn Maaike de Wit en Marjolein Bakker . Maaike werkt maandag, dinsdag,  donderdag en de vrijdagochtend. Ze houdt zelfstandig spreekuur voor patiënten met diabetes, astma/COPD, stoppen met roken en CVRM. Voor haar spreekuren kunt u een afspraak maken bij de assistente. Marjolein is werkzaam op de woensdag en vrijdag en doet diabetes en CVRM controles. Ook voor controle afspraken bij Marjolein belt u de assistente.

Praktijkondersteuner GGZ

Onze geestelijk gezondheidsmedewerkers zijn Francien Weel,  Mariko Bregman en Mireille Hoogerwerf.
Francien Weel is op woensdag en donderdag werkzaam binnen onze huisartsenpraktijk.
Mariko Bregman is op dinsdag  en vrijdag werkzaam.
Mireille Hoogerwerf is op maandag en Dinsdag werkzaam als POH GGZ Jeugd (tot 18 jaar).

Telefonisch spreekuur

U kunt de assistente tussen 8.00 en 10.00 uur en tussen 10.30 en 11.00 uur bellen om een telefonisch spreekuur afspraak aan te vragen. De huisarts belt u dan terug.